Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku vefat edenin mal varlığı ile ilgili olarak yapılan uygulamaları kapsayan bir hukuk dalıdır. Toplumsal yaşamın düzenlenmesi için belirli kurallar etrafında insanların yaşamlarını sürmesi gerekir. Hukuk disiplini de bu kaideleri içinde barındıran bilimsel bir alandır.

Mirasçılık Belgesi olarak adlandırılan evrak gerçek kişinin vefatının ardından mal paylaşımı sırasında mirasçılar için gereklidir. Mirasın nasıl ve hangi oranlarda pay edileceğine ilişkin kurallar Miras Hukuku’nu ilgilendirir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Hukuk kuralları aracılığı ile yasal ve atanmış mirasçıların hangi oranlarda vefat edenin mal varlığından pay alacağı hesap edilir. Vefat edenin mirasçılarına intikal eden terekesi yani mal varlığı hukuka uygun bir şekilde pay edilmelidir.

Mirasçıların sahip oldukları hakları talep edebilmesi için yasal belgelere ihtiyacı vardır. Miras Hukuku’nda zümre sisteminden yararlanılır. Bu sistem aynı zamanda derecelendirme sistemi olarak da bilinir. Mal paylaşımı yapılırken derecelendirme sisteminde yer alan kişilerin derecesi dikkate alınır

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Miras Hukuku kapsamında kimin ne kadar pay alacağına kanun koyucu yasalar çerçevesinde karar verir. Türk Medeni Kanunu zümre sistemine uygun olarak karar alır.

Mirasçılık Belgesi ile mirasçılar hukuka uygun bir şekilde paylarını alabilir. Birinci derece mirasçılar vefat edenin alt soyudur. Çocuklar ve torunlar bu gruptadır. İkinci derece mirasçılar vefat edenin ana babasıdır. Ana ve baba Miras Hukuku’na göre eşit haklara sahiptir. Üçüncü derece mirasçılar büyükanne ve büyükbabadır.

Mirasçılık Belgesi Nedir? Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır? Nereden Alınır?

Miras davalarında hukuki açıdan alanında uzmanlık sahibi bir avukat tarafından temsil edilmek hak kayıpları yaşanmaması açısından gereklidir. Mirasçıların sahip olması gereken yasal evraklar aracılığı ile mal paylaşımı yapması söz konusu olurken öncelikle veraset ilamı çıkarılmalıdır.

Mirasçıların veraset ilamını çıkarması için notere gitmesi gerekir. Mirasçılardan biri bu işlemleri yapabilir. Bunun yanı sıra Sulh Hukuk Hakimlikleri de belge alınacağı zaman yetkilidir. Mirasçılık işlemlerinin yapılabilmesi için veraset ilamı alınması zorunludur. Bu belge mirasçıların kimlik beyanı ile temin edilebilir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Miras Hukuku kapsamında Mirasçılık Belgesi veraset ilamı olarak da adlandırılır. Medeni Kanun’da da yer alan veraset ilamının tereke üzerinde yasal haklara sahip olan mirasçılar açısından resmi değeri bulunur.

Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve evlatlıklar bu belge ile tereke üzerindeki yasal haklarını talep edebilir.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Mirasçılık belgesinin alınabilmesi için avukat danışmanlığı bazı durumlarda hak kayıplarını engellemek açısından gereklidir. Bu durumda alanında uzmanlık sahibi bir avukata danışılması işlemlerin hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler