İhsan Ne Demek? Tdk’ya Göre İhsan Etmek, İhsan Eylemek Nedir, Nasıl Kullanılır?

İhsan Ne Demek?

 Hem İslami kaynaklarda hem de tasavvufi metinlerde sıklıkla karşımıza çıkan ihsan kelimesinin birden fazla anlamı vardır.

 İlk anlamı: Bağış, İyilik

 İkinci Anlamı: Karşılıksız olarak verilen şey, hediye, ödül.

 Not: Tasavvufta ise ihsan kelimesi sözlük anlamında değil terim anlamında kullanılır. Dinde samimiyet anlamına gelen ihsan sözcüğü içten bir şekilde ibadet etmek manasına gelir. Bazı mutasavvıflar ihsan kelimesini, Allah’ın seni her an gördüğünü bilerek ibadet anlamında kullanılmıştır.

 Not -2- İhsan, lütuf ve kerem kelimeleriyle eş anlamlı olduğu için cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

 TDK’ya Göre İhsan Etmek, İhsan Eylemek Nedir?

 TDK’ya göre ihsan etmek, bağışta bulunmak, birine hiçbir şekilde karşılık beklemeden iyilik yapmak anlamına gelir. Eski Türkçede ”etmek” fiili ”Eylemek” şeklinde yazılırdı. Bu nedenle ihsan etmek ve eylemek eş anlamlıdır.

 İhsan Etmek, İhsan Eylemek Nasıl Kullanılır?

 Örnek Cümleler:

 1- İhsan sahibi insanlar çıkar ilişkilerine aldırış etmez ve çevresindeki insanlara elinden geldiğince yardım eder. (Lütuf sahibi anlamında)

 2- Allah, hepimize akıl ve irade ihsan eyleyerek, insanı eşref-i mahlukat mertebesine yükseltmiştir. (karşılıksız vermek anlamında)

 3- Bugün İhsan ile kütüphanede buluşacağız. (Özel isim)

 

 

Kaynak: blogimle.com

Bir cevap yazın