İdealist Ne Demek? Tdk’ya Göre İdealist Kelime Anlamı Nedir, Kimlere Denir?

İdealist Ne Demektir?

 Kökeni Fransızca olan idealist kelimesi kişinin hedeflerine ve amaçlarına ulaşmayı yaşam felsefesi haline getirerek her ulaştığı seviye ile yetinmeyip daha üstünü hedeflemesi olarak ifade edilmektedir. İdealist kelimesi Antik Yunan filozoflarından günümüze kadar gelmiş ve temelinde olması gereken düşünceler ve hayaller ile yaşanan şartların arasındaki kurulmuş bir köprü olarak nitelendirilmektedir.

 Türk Dil Kurumuna Göre İdealist Kelime Anlamı Nedir?

 Türk Dil kurumuna göre idealist kendine hedefler belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için yaşam olanaklarını bu yönde geliştiren kişi veya düşünce tarzı anlamına gelmektedir.

 İdealist Kimlere Denir?

 İdealist insan yaşamı içerisinde kendine verilen hedefler ile yetinmeyen daha ileriye gitme çabası içinde olan kişiler demektir. İdealist kişiler kendi alanlarında her zaman bir hedefe doğru ilerlemektedir. Hedeflerine ulaştıklarında ise daha üst bir hedef belirleyip bu konuda uzmanlaşmaktadırlar.

 İdealist kişiler hedefleri için yaşam şartlarını zorlayarak bazı şeylerden feragat ederek yaşam felsefesi olarak hedeflerine ulaşmaya çabalamaktadır.

 İdealist demek kişinin hedefine kendine özgü bir yol ve yöntemle ulaşma çabası edinmesi demektir. Örneğin bir buluş yapmak isteyen doktor için sosyal yaşama uzak kalmak bir sorun teşkil etmemektedir. Çünkü idealist kişiler hedeflerini elde edene kadar vazgeçmemektedir ve normal hayattaki sorunlar onlar için yaşam felsefelerinin bir sonucu olarak gözükmektedir.

 

Kaynak: icerikolarak.com

Bir cevap yazın