Kronik Akciğer Hastalıklarında (KOAH) Bilişsel Bozukluklar

Kronik Akciğer Hastalıklarında (KOAH) Bilişsel Bozukluklar
Sağlık

Kronik Akciğer Hastalıklarında (KOAH) Bilişsel Bozukluklar

Yaşam beklentisindeki artışa, yaşa bağlı hastalık insidansındaki artış eşlik etmiştir. Hafif bilişsel bozukluk (MCI), belirli bir yaş için beklenenden daha yüksek, ancak bunama kriterlerini karşılayacak kadar şiddetli olmayan bir bilişsel işlev düşüşüdür. Hipoksemi, sigara içme öyküsü, yaşlanma ve çeşitli komorbiditeler hem kronik solunum hastalıkları hem de bilişsel eksiklik için risk faktörleridir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı […]

Devamını Oku..