Canlı Haber Nasıl Olmalıdır

Canlı haber hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.  Haber içeriği oluşturmak çok meşakkatli bir iştir.

Haber oluştururken kullanılan sınıflandırma şöyle sıralanabilir:

  • Olay/Konu merkezli: Olayların gerçekliğini tamamen ve özünü bozmaksızın kitle iletişim araçları ile okuyucu, dinleyici ve izleyicilere taşınması düşüncesi “Ayna Yaklaşımı” altında verilmektedir. Haberin toplumun aynası olarak görüldüğü bu yaklaşımda haber içeriği tamamen gerçeği, aynanın gerçekliğini yansıtmakta haber içeriği medyaya bilgi verenler ile konuyu haber olarak seçenler arasında dengelenmektedir.
  • Kurumsal/organizasyon merkezli: Gazetecilerin haber toplama yöntemleri işverenin kurumsal gerekliliklerinden etkilenmekte ve gazetede yer alan haberin içeriğinde farklılık olabilmektedir.
  • Gazeteci merkezli: Haber toplama gazeteci merkezlidir. Tarihsel bir gelenekle haberi şekillendirme süreci gazetecilerin mesleki yargıları altında yapılmaktadır. Gazetecilere özgü faktörler haberin toplanmasını ve yayınlanmasını etkilemektedir.
  • Dış etmenler: Gazeteciler haberleri toplarken kültür, ekonomik güçler, gelenekler ve izler kitle gibi etmenlerden etkilenmektedirler. “Piyasa” koşullarının gazetecilikte medya içeriğini etkilemesi, iletileri hem izleyicinin isteklerine hem de ihtiyaçlarına göre hazırlamaya neden olmaktadır. “Kitle Manipülasyonu” yaklaşımı içinde medya içeriği toplumun güçlü üyeleri tarafından etkilenmektedir. Ayrıca Altschull, medya içeriğindeki ideolojinin belirlenmesinde medya içeriğini finanse edenlere bakmak gerektiğini medya yatırımcılarının ideolojisi ile haber içeriği arasında dört temel ilişki olduğunu ifade etmektedir. Ülkeden ülkeye değişen kitle iletişim sistemleriyle beraber bu sistemlerin farklı yapıdaki çalışma yöntemleri de değişmektedir.
  • Kamusal (resmi) ilişki: Gazete, dergi, radyo ve televizyon yayınlarının içeriği resmi yasalarla, yönetmeliklerle belirlenmiştir. Haber medyası kamu/devlet teşebbüsü olduğu gibi yönetiminin bir kısmı devlet kontrolünde de olabilmekte ya da lisans sözleşmeleriyle yayınlar kontrol altında tutulabilmektedir. Hiçbir ülkede tam özgürlük söz konusu değildir yayın kuruluşunun serbestlik derecesi verilen özerklik ile belirlenir.

Canlı haber ve daha fazlası hakkında detaylı bilgi almak için şimdi https://www.canlihaber.com/  adresini ziyaret edin.

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler